Voorwoord

"De Norm" is de titel geworden van dit blad. Deze keuze hebben we gemaakt omdat de christelijke gemeenschap veel waarde hecht aan de NORMen en waarden. Deze kunnen maar niet genoeg benadrukt worden. Want een goede samenleving begint bij goede (bijbelse) Normen en waarden.

De Norm is een  dagblad met een christendemocratische kijk op de wereld. In deze editie van de Norm gaan we in op een aantal actuele onderwerpen. U kunt lezen over onder andere de oorlog in Syrië, de invoering van de wietpas, de stabiliteit van ons huidige kabinet en ook over het verhogen van de alcohol leeftijd grens. Maar dat is niet alles we hebben ook een aantal kleinere artikelen, een column en een interessante cartoon om u met nog meer informatie te verstrekken aan de hand van normen en waarden.

 

De hoofdredactie